1. BIDV
– Chủ tài khoản: Trần Thị Nguyệt
– Số tài khoản: 4271 000046 2512
– Chi nhánh: Quang Minh

3. MBbank
– Chủ tài khoản: Trần Thị Nguyệt
– Số tài khoản: 8290 16720 9999
– Chi nhánh: Lê Đức Thọ

3. BIDV
– Chủ tài khoản: Hà Đình Phúc
– Số tài khoản: 6010 00060 3981
– Chi nhánh: Mỹ Đình